שירותים לעסקים

כיצד מתבצע איתור חשבון מוגבל בקלות

איתור חשבון מוגבל
נכתב על ידי admin

לחשבון מוגבל יש הגדרה ברורה מאוד הקבועה בחוק. על פי ההגדרה, חשבון אשר נמשכו ממנו עשרה שיקים לפחות אשר סורבו (בתנאי שחלפו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לאחרון), יוגדר כמוגבל. כאשר חשבון מוגדר כמוגבל, הבנק מונע מבעליו להנפיק פנקסי שיקים חדשים, הוא מפסיק לכבד את השיקים הקיימים, והוא מונע מבעל החשבון לפתוח חשבון חדש. אמנם ההגבלה בתוקף למשך שנה, אך היא "מכתימה" את בעל החשבון למשך זמן רב, והוא נתקל בקשיים בעת ניסיונות שונים לשיתופי פעולה או מסגרת אשראי מהבנק. הבעיה העיקרית, כמובן, מגיעה כאשר בעל החשבון חילק שיקים, אך בעת ההגבלה כבר לא ניתן לפדות אותם. מסיבה זו, קיימת אפשרות איתור חשבון מוגבל.

מכשול כלכלי

ישנם כמה מקרים בהם רצוי להקדים, ולנסות לאתר חשבונות מוגבלים:

  • בעלי מקצוע קטנים (כמו חשמלאים או קבלנים) הנוהגים לעבוד עם שיקים עלולים להיות חשופים לשיקים שאין להם כיסוי.לכן, מומלץ לבצע איתור חשבון מוגבל מבעוד מועד, אשר יגן עליהם מפני קבלת שיקים העתידים לחזור.
  • בתי עסק אשר מקבלים שיקים כאמצעי תשלום יהיו בטוחים יותר אם יידעו על קיומו של חשבון מוגבל טרם קבלת השיק.
  • ספקים רבים נוהגים לעבוד עם שיקים באופן כמעט בלעדי. במידה ויאתרו את החשבונות המוגבלים מראש, יוכלו למנוע אשראי מלקוחות מסויימים, ובכך להימנע מהפסד כלכלי עתידי.
  • חשבון מוגבל אינו מפריע רק בעת נסיון למשוך שיקים, אלא גם על מסגרת האשראי באופן כללי, כלומר – חשבון אשר הוגדר כמוגבל פעם אחת נמצא מאותו רגע ב"סיכון", ולא יקבל אשראי או הלוואות באופן אוטומטי. איתור חשבון מוגבל יאפשר לחברה להימנע מנתינת אשראי ובכך למנוע הפסד.

חשבון מוגבל מלווה את בעל החשבון לאורך כל חייו. אמנם, הגבלת השיקים היא זמנית ומתבטלת בתום שנה, אך בכל ניסיון מול חברה כלכלית כלשהי (בנקים או חברות אשראי) יעלה נושא הגבלת החשבון. חברות אשר עיקר עיסוקן הוא בכספים נוהגות לבצע איתור של חשבונות מוגבלים עבור כל לקוח המעוניין לעבוד איתן, מתוך ידיעה שחשבון כזה עלול לגרום להן לנזק כספי במידה ויישנה.

חזרה לשגרה

בתום תקופה של שנה מרגע ההכרזה על הגבלה מתבטלת הגדרת החשבון כמוגבל. שתי אפשרויות נוספות לביטול הן באמצעות פנייה אל הבנק והנמקה (במידה ומדובר בטעות, כמובן), או פנייה אל בית משפט על מנת להגיש ערעור בנושא, ושם ייבדק האם ניתן לבטל את הגדרת החשבון כמוגבל, או לא.

על המחבר

admin