כללי שירותים לעסקים

מידע לצרכן: חוק רישוי הרכב – כיצד זה משפיע על מחירי רכב חדש?

woman-160342_640
נכתב על ידי admin

ביוני, 2016, אישרה כנסת ישראל את הצעת החוק של שר התחבורה ישראל כץ, חוק רישוי הרכב. מהות החוק היא להרחיב את היבוא המקביל של כלי רכב במטרה להקל גם על יבוא חלפים ולאפשר לצרכנים ליהנות מתחרות מחירים הוגנת.

הכנסת אישרה את חוק רישוי רכב בקריאה שנייה ושלישית לאחר שזה נדון במהלך שלוש שנים בוועדת הכלכלה. לדברי משרד התחבורה, החוק יפתח את ענף הרכב לתחרות והמהלך יוביל להוזלה של רכישת רכב חדש חדשים ובנוסף יוביל להפחתה משמעותית של עלויות התחזוקה ושירותי הרכב.

לדברי שר התחבורה, ישראל כץ, החוק פותח עידן חדש בתחום ענף הרכב שסבל מחוסר תחרות לאורך עשרות שנים. החוק, הוא חוק צרכני וחברתי, יוביל להוזלה של מכירי הרכבים, של שירותי התחזוקה ושל חלקי החילוף שלהם כשהנהנים הגדולים עומדים להיות צרכני הרכב. עוד ציין שר התחבורה כי הוא לא יהסס להפעיל את סמכויות החוק כדי להבטיח תחרות הוגנת.

רכישת רכב חדש והתחזוקה שלו היא ההוצאה המשפחתית השנייה בגובהה לאחר הדיור ועל כן החוק הנכנס משמעותי עבור בתי אב רבים. החוק, הצליח לעבור על אף שהופעלו לחצים מצד גופים בעלי אינטרסים שהיו מעוניינים למנוע את אישורו.

נוסף על עידוד התחרותיות מאפשר החוק לשר התחבורה לקבוע תנאים ומגבלות שיחולו על בעלי יבואני הרכב שלהם יש זיכיון. בדרך זו אפשר יוכל השר למנוע מתן רישיונות יבוא או לא לחדש רישיונות קיימים וזאת אם ייראה כי בעל הרישיון לא עומד בתנאים אשר נקבעו בו מראש ואם נעשתה פגיעה בתרות. כמו כן, החוק מוסיף ערוץ יבוא נוסף שהוא "יבואן זעיר" ויאפשר לאחד כזה לייבא כמות קטנה של עד 20 כלי רכב, מה שייתן גם לדילרים מחו"ל דריכה בענף וזאת בלי שיצטרכו לבוא בקשר ישיר עם יבואני הרכב הקיימים.

תחום נוסף בו עוסק החוק הוא תחום התיווך ביבוא אישי. עד כה תחום זה התנהל בצורה שאינה חוקית ועתה הוא עומד להיות מסודר על ידי הגדרת מקצוע "מתווך ליבוא אישי של כלי רכב". בנוסף, גם אנשים פרטיים הרוצים לייבא רכב חדש או משומש מחו"ל יוכלו לעשות זאת בצורה מסודרת ולעקוף את היבואנים המורשים.

החוק צפוי להטיל חובה על היבואנים הישירים של כלי הרכב לטפל בכל תוצר אשר מיובא, גם אם הוא לא יובא בפועל על ידי היבואן הראשי. כלומר, היבואן יצטרך לקחת אחריות על מימוש האחריות לרכב ויהיה עליו לבצע "ריקול" (החזרה) אם יהיה צורך בכך גם לרכב שהוא בעצמו לא ייבא (ואם מדובר על אותו תוצר רכב). עוד יהיה תפקידו של היבואן הישיר לספר את כל הנדרש למוסכים, לרבות מידע רלוונטי וזאת כדי שהצרכן יוכל לקבל טיפול ראוי לרכבו. כאן יש לציין כי כל רכב, כולל רכב חדש, צריכים טיפולים ואלו חייבים להתבצע ברמה הגבוהה ביותר.

ההתייחסות של החוק אל תחום המוסכים אמורה גם היא ליצור תחרותיות וזאת בענף שירותי התחזוקה ובכך להוזיל את עלויות הטיפולים היקרות וזאת לאחר ביצוע הרכישה הראשונה. החוק החדש אוסר על יבואן רכב מסחרי להתנות את מימוש האחריות של החברה בכך שהוא יטופל באחד ממוסכי השירות של החברה. שינוי זה גדול במיוחד ואוסר על יבואני הרכב גם להתערב בפעילויות המוסך. במקביל לכך, קובע החוק את התנאים בהם היבואן כן יוכל לחייב את הלקוחות לטיפול במוסכי שירות וזאת למשל במקרים בהם היבואן נושא את עלויות הטיפולים.

כדי שתהיה לצרכן את האפשרות לבחור היכן לטפל ברכבו, אושר בחוק כי יופיע סוג נוסף של מוסך והוא "מוסך מומחה" אשר יוכל להתחרות במוסכי השירות של היבואנים. כל כלי רכב חדש יוכל לקבל את השירות מהמוסך שירצה ובתנאי שזה יעמוד בדרישות המחמירות של משרד התחבורה.

המטרה של החוק היא להפוך את התחום להוגן יותר עבור הצרכנים. השאלה הנשאלת היא כיצד הוא ישפיע על המחירים בפועל וכאן יש שאומרים שתהיה הנחה, אך לא משמעותית במיוחד. כל מי שרוצה לרכוש כלי רכב כמו למשל רכב חדש של טויוטה יוכל ליהנות מהשינויים שבחוק, אשר יפחיתו באופן יחסי את עלויות הרכישה ואת עלויות התחזוקה השנתית של רכבם. כמובן, יש להתחשב בכך שצפויות להיות מראש עליות מחירים של הייבוא, אך נראה כי בעקבות החוק אלו יהיו מינוריים יותר. בקרוב, צפויה חברת טויטה לפרסם מחירון חדש שיציג גם את עליית המחירים וחברות נוספות שוקלות לבצע מהלך דומה. בצורה זו יוכל כל צרכן לבצע רכישה של רכב חדש בדרך הטובה ביותר עבורו.

על המחבר

admin

השאר תגובה