כללי שירותים לעסקים

מערכת ניהול תמ"א

עסקה
נכתב על ידי admin

 

ניהול פרויקט תמ"א הוא פרויקט הנדסי מורכב מאד ויש שצורך בכלי ניהול מיוחדים כדי לנהל אותו כראוי.

מערכת ניהול תמ"א

מערכת ניהול תמ"א היא מערכת הכוללת בתוכה את כל הרבדים הפנימיים של הפרויקט שבהם יש צורך לטפל לאורך המיזם, מתחילתו ועד סופו.

בכל בניין שמתקיים בו הליך כזה, מבצעים שיפור ביציבותו של הבניין, מוסיפים יסודות על פי הצורך ומבצעים שינוי בכל אחת מהדירות הקיימות, על פי מה שנקבע בהסכם של כל בניין וכל דירה ספציפית לדוגמה: הגדלת השטח, הוספת מעלית, בניית מרפסות, איטום חיצוני, צביעה חיצונית ושיפור כללי בנראותו של הבניין.

בנוסף לכך בונים מעל הקומה העליונה עוד כמה קומות המכילות כמה דירות שנמכרות ללקוחות פוטנציאליים.
בניה כה מורכבת מצריכה פתרונות חוצי ארגון הכוללים את עבודתם של אדריכלים, מהנדסים, קבלני משנה, אנשי כספים ועוד.
מערכת ניהול תמ"א ממוחשבת המאגדת בתוכה את כל שלבי התכנון, הבניה והקשר עם הלקוחות היא כלי עזר ניהולי ממדרגה ראשונה עבור היזם או הקבלן.
זו טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך המאפשרת לראות את התמונה כולה וגם את כל חלקי הפאזל באופן ברור ומפורט.

פעילות המערכת

מערכת ניהול תמ"א מרכזת את כל נושא ניהול הלידים, תוך ביצוע רישום ומעקב מדוקדק על השיחות והפגישות שהתקיימו עם הלקוח. שליחת הודעות, ריכוז מידע אישי או כללי המועבר במיילים אוטומטיים ועוד. בזכות הטיפול המסיבי, חל גידול משמעותי בכמות הנכסים הנמכרים בכל אחד מהפרויקטים הללו.

מידע על כל דייר

מערכת ניהול תמ"א יודעת להפריד בין הדיירים וליצור עבור כל אחד מהם גיליונות המכילים את כל הסיכומים על מהות השדרוג, תוך שמירה על זכויות הקרקע. עם הדיירים החדשים מרוכז כל התיעוד של העסקה שנחתמה, לוח התשלומים וכל סיכום אחר לגבי רכישת הנכס.

מידע עבור היזם או הקבלן

היזם או הקבלן מנהל באופן רוחבי את כל המיזם בעזרת מערכת ניהול תמ"א. כתבי הכמויות, הסכמים עם קבלני משנה, לוחות הזמנים, תכניות אדריכליות והנדסיות, אישורים רישיונות והיתרים. כל המידע מרוכז על כל שלביו בתוכנה ייעודית המאפשרת בכל רגע נתון לראות את מצבו העכשווי של המיזם.

על המחבר

admin