כללי שירותים לעסקים

פתיחת חברה בע"מ

פתיחת חברה בע"מ
נכתב על ידי admin

חברה בערבון מוגבל (בע"מ) הינה גוף משפטי נפרד מבעליו, כך שבעלי החברה חשופים פחות לסיכונים עסקיים ובפרט, בתנאים מסוימים, אינם אחראים באופן אישי לחובות אשר ייווצרו עקב הפעילות העסקית. בהתאם פתיחת חברה בע"מ הינה מהלך עסקי מקובל מאוד – וחשוב מאוד לבצע אותו באופן מדויק ונכון כדי ליהנות מיתרונות הקונספט (שאגב, קיים כבר מאז המאה ה-17).

באילו מקרים מתבצעת פתיחת חברה בע"מ?

פתיחת חברה בע"מ יכולה להתבצע הן ע"י אדם בודד והן ע"י קבוצת אנשים שחוברים יחד לשם מימוש מטרה עסקית משותפת. ניתן לבחור לבצע את המהלך כבר עם פתיחת העסק וגם עצמאים שמוגדרים כעוסק מורשה יכולים לשנות את המצב ולהפוך לחברה בע"מ. בכל מקרה מומלץ כאמור לבצע את המהלך בצורה מסודרת שכן במסגרת רישום חברה צ'ק ליסט של כל הפעולות הנדרשות מבטיח שאכן תהפכו לחברה בע"מ.

השלבים השונים של רישום חברה בע"מ

כאמור במסגרת רישום חברה צ'ק ליסט של כל הפעולות הנדרשות מסייע לבצע את התהליך באופן מסודר.

השלב הראשון הוא בחירת שם לחברה. יודגש כי ייתכן שהשם כבר נתפס ע"י חברה קיימת, ומאחר שחל איסור על כפל שמות, יש לבדוק (אצל רשם החברות) האם האופציה פנויה או לא, ולקחת בחשבון שייתכן שתצטרכו להמציא מספר שמות מתאימים.

השלב השני של פתיחת חברה בע"מ הוא גיבוש תקנון. כל חברה חייבת באופן פורמלי תקנון מסודר, שמהווה למעשה הסכם בינה לבין בעלי המניות שלה (שהרי כאמור חברה היא ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות). סעיף אחד בתקנון מפרט את המטרות שלשמן הוקמה החברה, סעיף נוסף מפרט את אופן חלוקת המניות ועוד סעיף מציין אם ישנה הגבלת אחריות (בחברה בע"מ האחריות מוגבלת, ותיתכן גם חברה שאינה בע"מ ושבה האחריות של בעלי המניות אינה מוגבלת, אם כי זוהי אופציה נפוצה פחות). כמובן שניתן להוסיף עוד סעיפים לתקנון, ועוד חובה היא למנות לפחות דירקטור אחד לדירקטוריון שמתווה את מדיניות החברה.

השלב הבא הוא רישום החברה אצל רשם החברות. במסגרת רישום חברה צ'ק ליסט מסודר יכלול גם פירוט של כל המסמכים שיש להגיש לרשם החברות, ולאחר מכן יתבצע רישום מסודר במס הכנסה ובביטוח לאומי.

על המחבר

admin